020-7657000

Elektrisch rijden

 

In Nederland rijden momenteel 8 miljoen geregistreerde voertuigen waarvan er 630.000 zakelijk geregistreerd staan. De verwachting is dat er eind 2020 ongeveer 200.000 volledig elektrische auto’s en plug-in hybride auto’s op de weg rijden. In de mobiliteitssector wordt jaarlijks meer dan 70 miljard euro omgezet. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door de populariteit van de kleinere, zuinigere auto en de subsidieregeling die daarvoor geldt. Elektrisch rijden is een duurzame mobiliteit, wat met de dag belangrijker wordt. Dit zal in steeds meer bedrijfstakken een grote rol gaan spelen.

De ontwikkeling van elektrische mobiliteit 

Elektrisch rijden bestaat al vanaf 1893, maar is pas echt doorgebroken in 2008. Op dit moment groeit de hoeveelheid elektrische auto’s exponentieel.

De actieradius van een volledig elektrische auto is relatief beperkt. Om ervoor te zorgen dat het maximale uit de elektrische voertuigen wordt gehaald, is het aanbieden van elektrische laadoplossingen op het werk een ideale manier. Doordat de gemiddelde woon-, werkafstand in Nederland relatief klein is, heeft Nederland een koppositie in het onderzoeken van elektrische mobiliteit.

Voordelen van elektrisch rijden

N

Vermindering CO2-uitstoot

In Nederland wordt bijna een kwart van de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door vervoer. Elektrisch rijden vermindert daardoor schadelijke fijnstof en CO2-uitstoot, waardoor het bijdraagt aan een beter klimaat. 

N

Stille elektromotor

Het belangrijkste kenmerk van een elektrische auto is de stille elektromotor. Elektrische auto’s maken bijna geen geluid als ze rijden. Ook zijn er geen trillingen waar te nemen: een elektromotor heeft weinig bewegende delen die onderlinge wrijving of trillingen veroorzaken. Het optrekken gaat in een vloeiende lijn.

N

Financiële voordelen

De kilometerprijs van een brandstof auto is twee tot drie keer zo duur als een elektrische auto. Naast de verbruikskosten van elektriciteit zijn elektrische auto’s ook goedkoper in onderhoud dan auto’s met een verbrandingsmotor.
Vanuit de overheid wordt het gebruik van elektrische auto’s gestimuleerd door het aanbieden van subsidies. Met de MIA en VAMIL regelingen wordt elektrisch rijden ook interessant voor de portemonnee.

N

Gebruiksgemak

Elektromotoren kunnen makkelijk op zeer hoge toeren draaien, zonder dat daarmee het geluid toeneemt, of er trillingen ontstaan. Daarom hebben elektrische auto’s geen versnellingsbak, toerenteller of koppelingspedaal. Elektrisch rijden voelt daardoor zeer soepel aan.

N

Koppeling met smartphone

De elektrische auto kan gekoppeld worden met een smartphone om de verwarming te reguleren, te zien hoever de auto is opgeladen, of waar de auto geparkeerd staat.

N

Innovatief

Een elektrische auto kan betrouwbaarder en goedkoper (softwarematig) worden aangestuurd. Denk hierbij aan technieken als ‘lane assist’ (het volgen van de juiste rijbaan), dode hoek bewaking, en standaard een veilige afstand tot je voorganger op het wegdek.

N

Beter voor het milieu

Een elektrische auto produceert geen uitlaatgassen en is dus schoon en goed voor het milieu, maar zeker binnen de drukke steden een belangrijk argument. de stroom moet ergens vandaan komen, maar het liefst uit een duurzame bron dus groene stroom

N

lagere vaste- en variabele kosten

Doordat een elektrische auto minder bewegende delen heeft, en de auto ook geen vervuilende motor heeft. Dan heeft de auto ook minder onderhoud nodig, en dus hoeven er ook minder onderdelen vervangen te worden. en is dus een elektrische auto is stuk voordeliger in onderhoud. 

Het grootste kostenvoordeel van de elektrische auto zijn de variabele kosten per km. een zuinige benzine auto rijd ca 5,5 liter per 100 km dit komt neer op 0,091 eurocent per km. (1,65 per liter). Een zuinige elektrische auto rijd voor dezelfde afstand voor 14,1 kWh energie. als de batterij thuis word opgeladen kost dat 0,23/kWh, dit komt neer op 0,032 per kilometer

N

Rijden op zelf opgewekte energie

Een van de voordelen waarom steeds meer mensen in Nederland kiezen voor een elektrische auto is omdat er een mogelijkheid ligt om te rijden op zelf opgewekte energie. In Nederland zie je steeds meer zonnepanelen op de daken dit hoeft niet alleen gebruikt te worden om het huis op te warmen, maar kan ook gebruikt worden om uw auto op te laden. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Met elektrisch vervoer kan de zakelijk markt laten zien dat er gewerkt wordt aan de interne CO2 doelstellingen en het levert daarnaast ook nog eens een kostenbesparing op. Dit draagt bij aan het imago van een onderneming en de MVO-doelstellingen. Met elektrische vervoer is er een oplossing voor de uitdaging die MVO Nederland voorlegt: De druk op mobiliteit en de vraag naar flexibel werken nemen toe. Mobiliteit heeft een fiks aandeel in de milieubelasting en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Hetzelfde geldt voor de brandstofprijzen. Bedrijven die verder willen met MVO staan daarom voor de uitdaging: hoe houden wij zakelijk Nederland mobiel, zonder dat dit een negatief effect heeft op kosten, reisduur en het milieu? (bron: MVO Nederland)

Translate »