Elektrisch rijden

Elektrisch rijden EV CompanyIn Nederland rijden momenteel 8 miljoen geregistreerde voertuigen waarvan er 630.000 zakelijke rijders zijn. De verwachting is dat er eind 2020 ongeveer 200.000 volledig elektrische auto’s en plug-in hybride auto’s op de weg rijden. In de mobiliteitssector wordt jaarlijks meer dan 70 miljard euro omgezet. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door de populariteit van de kleinere, zuinigere auto en de subsidieregeling die daarvoor geldt. Elektrisch rijden is een duurzame mobiliteit dat een opwaartse trend is. Dit zal in steeds meer bedrijfstakken een grote rol gaat spelen.

 

De ontwikkeling van elektrische mobiliteit 

Elektrisch rijden bestaat al vanaf 1893, maar is pas echt doorgebroken in 2008. Op dit moment groeit de hoeveelheid elektrische auto’s exponentieel.

De actieradius van een volledig elektrische auto is relatief beperkt. Om ervoor te zorgen dat het maximale uit de elektrische voertuigen wordt gehaald, is het aanbieden van elektrische laadoplossingen op het werk een ideale manier. Doordat de gemiddelde woon-, werkafstand in Nederland relatief klein is, heeft Nederland een koplopers rol in het onderzoek naar elektrische mobiliteit.

 

Voordelen van elektrisch rijden

In Nederland wordt bijna een kwart van de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door vervoer. Elektrisch rijden vermindert daardoor schadelijke fijnstof en CO2-uitstoot, waardoor het bijdraagt aan een beter klimaat. Elektrische auto’s verminderen daarnaast de geluidsoverlast van het verkeer en zorgen voor schonere steden. Het belangrijkste kenmerk van een elektrische auto is de stille elektromotor. Elektrische auto’s maken bijna geen geluid als ze rijden. Ook zijn er geen trillingen waar te nemen: een elektromotor heeft weinig bewegende delen die onderlinge wrijving of trillingen veroorzaken. Het optrekken gaat in een vloeiende lijn.

Er kleven daarnaast financiële voordelen aan het elektrisch rijden. De kilometerprijs van een brandstof auto is twee tot drie keer zo duur als een elektrische auto. Naast de verbruikskosten van elektriciteit zijn elektrische auto’s ook goedkoper in onderhoud dan auto’s met een verbrandingsmotor.

Vanuit de overheid wordt het gebruik van elektrische auto’s gestimuleerd door het aanbieden van subsidies. Met de MIA en VAMIL regelingen wordt elektrisch rijden ook interessant voor de portemonnee.

Ook in gebruiksgemak heeft de elektrische auto voordelen. Waar een auto met een verbrandingsmotor een mechanisme nodig heeft dat het toerental verlaagt, is dat bij een elektromotor niet nodig. Elektromotoren kunnen makkelijk op zeer hoge toeren draaien, zonder dat daarmee het geluid toeneemt, of er trillingen ontstaan. Daarom hebben elektrische auto’s geen versnellingsbak, toerenteller of koppelingspedaal. Elektrisch rijden voelt daardoor zeer soepel aan.

Daarnaast kunt u de EV koppelen met uw smartphone om de verwarming te reguleren, te zien hoever de auto is opgeladen, of waar de auto geparkeerd staat.

Elektrische auto’s staan vooraan als het gaat om innovatieve technieken. Een elektrische auto kan betrouwbaarder en goedkoper (softwarematig) worden aangestuurd. Denk hierbij aan technieken als ‘lane assist’ (het volgen van de juiste rijbaan), dode hoek bewaking, en standaard een veilige afstand tot je voorganger op het wegdek.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met elektrisch vervoer kan de zakelijk markt laten zien dat gewerkt wordt aan de interne CO2 doelstellingen, het levert daarnaast ook nog eens een kostenbesparing op. Dit draagt bij aan het imago van een onderneming en de MVO-doelstellingen. Met elektrische vervoer is er een oplossing voor de uitdaging die MVO Nederland voorlegt: De druk op mobiliteit en de vraag naar flexibel werken nemen toe. Mobiliteit heeft een fiks aandeel in de milieubelasting en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Hetzelfde geldt voor de brandstofprijzen. Bedrijven die verder willen met MVO staan daarom voor de uitdaging: hoe houden wij zakelijk Nederland mobiel, zonder dat dit een negatief effect heeft op kosten, reisduur en het milieu? (bron: MVO Nederland)