Strategie en autobeleid

De elektrische auto in uw organisatie 

EV Company denkt graag duurzaam mee aan een strategisch beleid rondom de elektrische auto in uw organisatie. Onze innovatieve producten geven elektrische auto’s de vrijheid om te rijden. De dienst die wij u aanbieden is een onafhankelijk advies over het succesvol implementeren van EV & PHEV in uw organisatie. Uw bedrijfsstrategie en bijbehorende doelstellingen op het gebied van MVO, kostenbesparingen, personeelsbeleid en autoregeling zijn de leidraad voor de implementatie van elektrische mobiliteit.

Om grip op de verbruikskosten en daarmee de Total Cost of Ownership te hebben, dient men optimaal gebruik te maken van de laadmogelijkheden. Naast alle fiscale voordelen van de elektrische auto is het van belang om de juiste toekenningscriteria toe te passen, zodat men maximaal gebruik kan maken van de elektrische kilometers.

Invloed werknemer

De werknemer heeft invloed op de kosten:

 • Wordt er voldoende elektrisch gereden?
 • In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van de door de werkgever beschikbaar gestelde laadlocaties?
 • Wordt er op scherp geprijsde locaties geladen en getankt?

Communicatie is essentieel, want hiermee wordt het gewenste gebruik gestimuleerd. Dit draagt ook bij aan doelstellingen omtrent MVO en kostenbesparingen. Informatie delen werkt positief, zeker als de benadering rondom het besparingspotentieel wordt gecommuniceerd als een interne competitie tussen de berijders.

Bedrijfsstrategie

Het slim omgaan met elektrische auto’s bevordert uw bedrijfsstrategie:

 • MVO / Imago (Co2-prestatieladder)
 • Aantrekkelijke werkgever: ruime keuze en gunstig belastingklimaat

Deze afwegingen en doelen bepalen de basis voor de autoregeling, de afspraken tussen werkgever en werknemers omtrent de autokeuze en autogebruik.

Implementatie elektrische voertuigen

Het succesvol implementeren van elektrische voertuigen in uw wagenpark vergt kennis en ervaring. EV Company adviseert uw organisatie hier graag bij. Met onze strategie en autobeleid denken wij graag duurzaam met u mee!

Elektrische auto’s moeten een onderdeel worden van de organisatiestrategie om draagvlak te creëren voor sturing en het monitoren van de exploitatiekosten. Immers een succesvolle implementatie moet gepaard gaan met:

N

De MVO-doelstellingen en de Co2-prestatieladder

N

Juiste toekenningscriteria om elektrisch te rijden in uw autobeleid

N

De voorwaarden aan laadvoorzieningen op het werk en privé

N

Implementatie in het huidige autobeleid (de autoregeling)

Strategie en autobeleid

Strategie en autobeleid in 10 stappenplan:

 1. Elektrische mobiliteit als onderdeel van de organisatiestrategie (draagvlak creëren voor sturen en monitoren)
 2. Bepaal het rijprofiel met de toekenningscriteria om in aanmerking te komen voor een elektrische of plugin-hybride auto
 3. Voorwaarden aan laadvoorzieningen (werk / privé)
 4. Per merk/type een realistische verbruiksnorm
 5. Berijders zijn verantwoordelijk voor brandstofkosten boven de norm
 6. Faciliteer het recht op vervangend vervoer, rijtraining en een laadvoorziening thuis
 7. Monitor en benchmark het werkelijke verbruik en exploitatiekosten
 8. Informeer en deel verbruiksprestaties en waarschuw bij overscheiding
 9. Beloon goede presentaties en maak het leuk door middel van een interne competitie
 10. Evalueer het beleid en pas deze aan waar nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via +31(0)20 765 7000 of via mail op info@evcompany.eu