020-7657000

Ons bedrijf  

EV Company is een snel groeiende leverancier van laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Naast ons rotsvaste geloof dat we de wereld en het milieu een handje helpen met onze passie voor elektrische voertuigen geloven we sterk in klantentevredenheid.

Door ons streven naar het goed uit te voeren van onze werkzaamheden, maken wij het verschil. Natuurlijk maken wij ook fouten, wanneer dit gebeurd leren we hiervan en kijken we kritisch naar de organisatie, om op deze manier verbeteringen door te voeren. Onze medewerkers zijn zelfstandig, maar worden ook voorzien van de hulpmiddelen die ze nodig hebben om hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. In ons streven naar het continue verbeteren zijn alle medewerkers belangrijk en gewaardeerd.

 

Functiekenmerken

Korte omschrijving
Het hoofd administratie draagt zorg voor een juiste, volledige en tijdige verwerking van en controle op financiële, administratieve gegevens en draagt hiermee bij aan de bewaking van de financiële positie van de organisatie

Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan onze algemeen directeur

Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn:

 • vastlegging van de financiële gegevens
 • opstellen van de financiële rapportages en analyses
 • zorgdragen voor de organisatie.

Zelfstandigheid
Deelt eigen tijd in, rekening houdend met grove tijdskaders en stelt de
prioriteiten. Is bij de aanpak en vormgeving van de werkzaamheden gebonden aan de administratieve organisatie, de geautomatiseerde systemen en beleidsplannen. Is daarbinnen vrij om de eigen werkaanpak te bepalen. Het toezicht geschiedt via overleg en rapportages. De te maken keuzen betreffen voortgangs- en kwaliteitsbeslissingen. De voorkomende problemen zijn veelal complex en vergen diverse jaren werkervaring. De contacten met vrijwel alle medewerkers zijn van belang voor het uitwisselen en afstemmen van relevante informatie en het oplossen van problemen. Coördineert en controleert het werk van assistenten (1-3).

Taken

Financiële administratie (niet uitsluitend)

 • Administratief beheren van verzekeringen
 • Bewaken van betalingstermijnen voor debiteurenbeheer
 • Bijhouden van administratie voor belastingzaken
 • Bijwerken van het inkoop- en verkoopboek
 • Controleren van gegevens op juistheid en plausibiliteit
 • Controleren van inkoopfacturen
 • Controleren van voor- en nacalculaties van projecten
 • Invoeren bij- en afschrijvingen in het bankboek
 • Invoeren van boekingsstukken in het dagboek
 • Invoeren van journaalposten en correctieboekingen voor memoriaal
 • Invullen van de aangifte omzetbelasting
 • Opstellen van bedrijfs- of afdelingsbegrotingen
 • Opstellen van betaaladvieslijst
 • Opstellen van facturatieschema’s
 • Opstellen van kwartaal- of maandcijfers en balans-, winst- en verliesrekening
 • Toelichten van balans-, winst en verliesposten
 • Uitvoeren van de crediteurenadministratie
 • Uitvoeren van de debiteurenadministratie
 • Vergelijken van bankafschriften met boekingsstukken
 • Vergelijken van boekhoudkundige met aanwezige voorraad
 • Verrichten van betalingen
 • Versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen voor debiteurenbeheer
 • Verzamelen en controleren van urenoverzichten
 • Verzamelen van informatie en opvragen van ontbrekende gegevens
 • Verzorgen van de facturatie

Management en leidinggeven

 • Adviseren en ondersteunen bij organisatiebeleid
 • Beheersen van conflicten
 • Bewaken van bedrijfs- of afdelingsbegrotingen
 • Opstellen van bedrijfsprocedures en werkvoorschriften
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
 • Voorbereiden, implementeren en beheren van beleid

Ontwikkeling

 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega’s

Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf

 • Zorgdragen voor interne en externe klantentevredenheid
 • Tonen van inzet en motivatie
 • Het doen van voorstellen om processen te verbereren

 

Herken jij jezelf in de gevraagde eigenschappen en sta je te popelen om bij ons aan de slag te gaan? Stuur je gegevens naar: frank@evcompany.eu

Translate »