020-7657000

Vanaf 10 maart 2020 is er een verplichting voor het aanleggen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Dit betekent dat alle bedrijven en VvE’s verplicht zijn 1 laadpaal te installeren per 10 parkeerplaatsen. Dit is nog maar het begin van een reeks aan wetten en regels die nog gaan komen met betrekking tot elektrisch rijden. Vanaf 2025 gaan ook al bestaande parkeerplaatsen 1 laadpaal per 10 parkeerplekken neer moeten zetten. Dit is voor bedrijven en VvE’s nog al een stap. Hieronder vindt u informatie waar u allemaal rekening mee moet houden.

 

Heeft u een bedrijfspand?

Als eigenaar bent u vanaf 10 maart 2020 verplicht om te investeren in laadpalen voor elektrische auto’s. Dit betekent dat tien procent van de parkeerplekken een laadvoorziening moet bieden. In het Bouwbesluit is er een enkele uitzondering voor de verplichtingen opgenomen. De verplichting voor de aanleg van laadpunten en infrastructuur geldt niet als er sprake is van een ingrijpende renovatie en de kosten van de laadinfrastructuur meer dan 7% van die renovatiekosten betreffen.

 

VvE

Bij woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet voor elk parkeervak leidingsinfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor de aanleg van laadpunten. Dit geldt voor nieuwe woongebouwen en voor bestaande woongebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.

 

Eisen van de laadvoorziening

Het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen stelt de volgende eisen aan publiek toegankelijke oplaadpunten:

  • Deze oplaadpunten voor normaal vermogen moeten voorzien zijn van contactdozen of voertuigconnectoren van het type 2. Dit is nodig voor de veiligheid.
  • De meetinrichting die bij deze oplaadpunten staat, moet op een zodanige manier zijn beveiligd dat het dataverkeer en de privacy van de gebruikers voldoende wordt beschermd.

 

Aandachtspunten oplaadpunten

Voor de aanleg van de oplaadpunten gelden de volgende aandachtspunten:

Gebruik door derden
In de praktijk wordt er vaak voor gekozen om de oplaadpunten op dezelfde manier geschikt te maken voor gebruik door derden (bijvoorbeeld bezoekers), als dat voor publiek toegankelijke oplaadpunten gebeurt. Dit geldt ook als een oplaadpunt niet op een terrein staat dat voor elk publiek toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een parkeergelegenheid van een bedrijf dat alleen voor medewerkers en bezoekers toegankelijk is. Zo’n oplaadpunt kan op verschillende manieren geschikt gemaakt worden voor betaald gebruik door bezoekers. Dit kan bijvoorbeeld met een slim metersysteem of met authenticatiesoftware voor roaming.

Load balancing
Ook wordt geadviseerd om de oplaadpunten geschikt te maken voor ‘smart charging’ en ‘load balancing’. Oplaadpunten met een ‘load balancing’-functionaliteit kunnen tegen relatief beperkte kosten voorkomen dat bij uitbreiding van het aantal oplaadpunten een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting nodig is.

Databeveiliging
Naast een beveiligde meetinrichting is het belangrijk dat de oplaadpunten en de installaties beschikken over professionele waarborgen voor databeveiliging en cybersecurity. Hiermee kan inbraak of verstoring van het elektriciteitssysteem worden voorkomen.

 

Stappenplan voor bedrijven & VvE:

  1. Lees hier alle voordelen die u kunt gebruiken, zoals de MIA regeling.
  2. Inventariseer hoeveel laadpalen er nodig zijn bij uw bedrijfslocatie of VvE.
  3. Ga naar ons aanvraag formulier of neem direct contact op voor de gewenste laadoplossing die bij uw situatie past.

 

 

 

 

 

Translate »